Spolek Rosteme s dětmi

logo Jasánek

Spolek Rosteme s dětmi vznikl v roce 2016 v beskydských horách a založil Lesní klub Jasánek. Postupně jsme se rozrostli o školní partu Jasan a Jasněnku (druhou větev pro předškolní děti). Spojuje nás láska k přírodě, k dětem, úcta k životu našich předků a jejich tradicím.

Čtyři pilíře spolku Rosteme s dětmi

Příroda

1. Příroda

Les, louka, potok, řeka aj. – přirozené prostředí, ve kterém je harmonie, řád, rytmus, nepřeberné množství podnětů, pocit svobody a vědomí celku. Dokonalé prostředí dávající našim dětem vše, co potřebují. V přírodě děti čelí výzvám, přirozeně poznávají své dovednosti a schopnosti, zažívají vlastní zkušenosti a prožitky. Vzniká tak mezi nimi a přírodou vztah, pouto a s ním související láska k přírodě a potřeba ji chránit.

Postoj dospělých

2. Postoj dospělých v týmu

Tým dospělých, kteří jsou rádi s dětmi, jsou otevření objevovat, učit se a žasnout. Vytvářejí dětem bezpečné prostředí pro svobodné objevování se zodpovědností. Dospělí, kteří děti aktivně provázejí, chtějí růst. Jsou si vědomi, že právě děti jim dávají příležitost být vědomějšími a láskyplnějšími bytostmi. Snaží se naplňovat přístup „hlava, srdce, ruka“, tj. být integrovanou osobností, kdy jednání (činy a slova) jsou v souladu s jeho pocity a myšlenkami.

Podpora rodičů

3. Podpora rodičů

Pro vytvoření harmonického prostředí pro děti je ideální soulad hodnot a priorit mezi prostředím doma a ve spolku. Rodiče, stejně jako členové týmu, rostou se svými dětmi a spojuje je stejný cíl. Všichni se učíme nenásilné, citlivé a podporující komunikaci, snažíme se vidět rozdíly mezi námi ne jako problém, nýbrž jako inspiraci či impuls k zamyšlení či sebereflexi. Nejsou chyby, jen vývoj.

Plán dítěte

4. Plán dítěte

Aneb za společným cílem - všichni dospělí (tým a rodiče) věří, že každý z nás v sobě nese svůj životní plán (své poslání, svůj dar, žije svůj osobní příběh) a tedy má v sobě všechny dispozice k tomu jej uskutečnit, naplnit. Úkolem dospělých je být zvídavý pozorovatel a s každým dítětem individuálně tento životní plán hledat a vytvářet podmínky pro jeho objevování a uskutečňování. Neboť ten, kdo žije svůj osobní příběh, žije šťastný a naplněný život.

Ocenění společnosti Scio

Rosteme s dětmi...

...a přestěhovali jsme se do větších prostor, připravujeme provoz druhého stupně školy, nabíráme nové členy. To vše bez akreditace školy ve státním systému. Hledáme vlastní, svobodnou, sebe-vědomou cestu. S dětmi na prvním místě.

Můžete nám v tom pomoct. Děkujeme!

INDIVIDUÁLNÍ DAR
PROBÍHAJÍCÍ SBÍRKA DONIO – ŠKOLA

Podpořili nás

Logo ACF OSF
Logo Zeměkvět
Nadační fond Veolia
Logo Nadační fond Hyundai