Tým Jasánek

Kateřina Ševčíková

Průvodkyně a koordinátorka

Největší inspirací v mém životě se mi stala příroda a mé dvě děti. Díky nim jsem se začala zabývat netradičními směry výchovy a respektujícím přístupem. V Jasánku si čím dál více uvědomuji, že stejně jako my učíme děti, tak také ony učí nás – Rosteme s dětmi. V dětech se snažím podporovat jejich přirozenou schopnost být šťastné a radovat se z maličkostí, naplňovat jejich touhu po vědění a zkoušení nových věcí, učit je prožitkem a hrou.

Miluji, když mohu rukama vytvořit něco smysluplného, potřebného. Ráda šiji, hraji na kytaru, tvořím ze dřeva a přírodních materiálů. Během roku pečuji o permakulturní zahradu. Baví mě vracet se k tradicím, řemeslům a hodnotám našich předků a učit se moudrosti přírody spolu s dětmi.

V Jasánku se kromě průvodcování věnuji i koordinaci. Komunikuji s rodiči, novými zájemci a snažím se, aby vše fungovalo, jak má.

Kateřina Žochová

Průvodkyně Jasánku a Mini Jasánku

Vyrůstala jsem ve Sviadnově, se 2 bratry a rodiči, v domečku se zahrádkou. Čím jsem byla starší, tím víc jsem toužila bydlet blíž k horám, protože hory miluji. Přání se mi vyplnilo a nyní žiji pod horami v krásném prostředí Morávky s manželem a našimi dvěma dětmi.

Děti, nyní hlavně ty vlastní, jsou mi skvělými průvodci, dívat se na svět jejich očima mi otevírá jiné a často zcela nové obzory. Jsou jedineční pro svou přirozenou dětskou zvídavost, čistotu duše, nadšení pro věc a radost z poznání. Učím se s nimi větší trpělivosti a naslouchání a být si navzájem partnery.

Už během studia na pedagogické fakultě jsem věděla, že chci jít jiným (alternativním) směrem, tím více jsem to poznala a vyzkoušela v praxi a také mě v tom neustále utvrzují mé vlastní děti.

Mám ráda, když mi něco vyrůstá pod rukama, ať už věci k užitku či pro radost. Ráda kouzlím v kuchyni, na zahradě a když je prostor, tak i u šicího stroje. Mou velkou láskou (a před narozením dětí i prací) je hudba a hra na violoncello a klavír. Mám ráda bylinky a jejich (tajná) kouzla, tradice, folklór, moudra našich předků, umět si vyrobit věci sama, knihy, stromy, les a zaposlouchání se do jeho léčivého „ticha“.

Do Mini Jasánku jsme začali chodit se synem Toníčkem, tehdy pod láskyplným vedením Blanky Svrčinové. Nyní se těším, až společně s vámi a vašimi dětmi budeme objevovat taje přírody a sebe samé.

Veronika Sedlačíková Bednárová

Průvodkyně