Jasánek

Počátek školkové party JASÁNEK je úzce spojen se vznikem LK Jasánek a spolkem Rosteme s dětmi, z. s. Vše začalo na jaře roku 2016 a hned v září toho roku se otevřela Jasánkova vrátka prima dětem od 3 do 6 let. Preferujeme věkově smíšené skupiny. Maximální kapacita školky na jeden den je 16 dětí. Celý den děti doprovází 2 průvodci. Žijeme s dětmi tady a teď, učíme se v nádherném prostředí beskydských hor respektu, lásce a úctě ke všemu živému.

Jak funguje naše školková parta:

 • Dětem nabízíme program od 7:00 do 16:30 h 5 dní v týdnu – pondělí až pátek.
 • Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. LK Jasánek nezajišťuje provoz v době školních prázdnin a státních svátků. V průběhu letních prázdnin nabízí LK Jasánek červencový provoz.
 • Dle domluvy s dětmi a rodiči pořádáme také výpravy na hory, přírodně a kulturně zajímavá místa v blízkém okolí Jestřábího údolí.
 • Základ pedagogické koncepce je položen na principech lesní pedagogiky. Dlouhodobou vizí našeho lesního klubu je zajistit návaznost a propojení dětí od narození do školního věku a uskutečnit tak projekt Škola pro mě.
 • Místo – zázemím je chata č. p. 290 v Krásné v Jestřábím údolí. Chata je celoročně dostupná autem, autobusem, pěšky i na kole.
 • Náklady – jeden z rodičů dítěte se stává členem spolku Rosteme s dětmi, z. s. Platbou jsou členské příspěvky, které činí 6 700,- Kč/ měsíc při docházce 5 dní v týdnu, 5 700,- Kč/měsíc při docházce 4 dny v týdnu, 4 700,- Kč/měsíc při docházce 3 dny v týdnu, příp. 3 700,- Kč/měsíc při docházce 2 dny v týdnu. Další výdaje (cestovné, vstupy aj.) jsou konzultovány s rodiči.
 • Předškoláci jsou v domácím vzdělávání a rodiče jsou zodpovědni za vzdělávání svého dítěte.

Co je lesní klub?

Lesní klub je alternativou předškolního a školního vzdělávání dětí, kdy děti tráví čas přirozeným způsobem – venku, v přírodě.

Příroda dětem nabízí ohromné množství podnětů, rozvíjí jejich smysly, hrubou i jemnou motoriku, tělesnou zdatnostkreativitu, samostatnost.

Děti mají přímý kontakt se zemí, pozorují a jsou plně součástí proměn přírody ve čtyřech ročních obdobích, objevují učí se vlastním prožitkem.

Prostřednictvím volných her a aktivit, které si děti samy vybírají, děti poznávají své vlastní hranice a učí se respektovat hranice druhých, rozvíjí svou schopnost komunikovat, domluvit se a být součástí týmu.

V lesním klubu je na všechno dost času, děti nejsou pod tlakem.

Děti přirozeně posilují svůj imunitní systém, jsou otužilé, zvyklé na nepohodu.

Dítě a průvodce v lesním klubu jsou v rovnosti, vzájemně se obohacujíinspirujíučí se jeden od druhého, spolutvoří.

Více o lesních klubech na stránkách Asociace lesních MŠ zde: http://www.lesnims.cz/

Proč Jasánek?

Lesní klub Jasánek pro děti ve věku od 3 do 6 let nabízí výchovně vzdělávací program pro děti, které mají chuť trávit většinu času v kreativním přírodním prostředí.

Nabízíme

 • menší skupinu dětí doprovázenou více průvodci (max. 8 dětí na jednoho průvodce)
 • individuální a respektující přístup k dětem i rodičům
 • pedagogické principy s prvky Montessori filozofie
 • udržování blízkého vztahu a aktivní zapojení rodičů
 • dostatek příležitostí k volnému pohybu dětí a jejich pobytu v přírodě
 • poznávání přírody a přírodních věd celkově

Další informace o pedagogickém přístupu a metodách najdete v sekci Pedagogická koncepce.

Jak to u nás vypadá můžete shlédnout v pořadu: Co nás učí les – Kvarteto | Česká televize (ceskatelevize.cz)

Podporují nás:

 • Děkujeme MONETA Money Bank za grant, díky kterému jsme do Jasánku pořídili 5 včelích úlů s kompletním vybavením do našich včelařských začátků. S dětmi tak můžeme pozorovat život včel v průběhu roku, staráme se o jejich zdraví a učíme se společně krásnému koníčku. Koukněte 🙂