Nasaji

Nasaji - svobodný prostor pro společné a vzájemné INSPIRACE, TVOŘENÍ a POZNÁNÍ pro malé i velké, dříve i později narozené, děti, ženy i muže.

Centrum Nasaji: Pržno 59, v prostorách školní party Jasan

Prostor je otevřený, pro členy i nečleny spolku Rosteme s dětmi, s možností realizovat své vlastní kurzy a obohatit tak ostatní.

Kontakt pro dotazy, detaily k pronájmu, akcím, přihlášky ke kurzům:

info@lkjasanek.cz, předmět zprávy Nasaji

Vlaďka Nitrová, Tel. 774 918 936

INSPIRACE

Inspirujeme se navzájem tím, jak a čím žijeme.

Inspirace z přírody

Inspirace z tradic a života našich předků

Sdílení, sebepéče

Rituály

TVOŘIVOST

Rukodělné tvoření

Dílna a šikovnost

Výtvarné techniky

Tanec a pohyb

Divadlo a drama

Hudba a zpěv

POZNÁNÍ

Badatelské NASAji

Přírodověda

Ekologie

Pokusy a hypotézy

Výzkum a objevy

Poznání a úžas