Strom Jasan

Proč jsme si vybrali právě JASAN?

Jasan ztepilý

Jasan byl odedávna uctívaným a posvátným stromem. Jasan miluje světlo, jeho světle zelené listí světlo propouští a vytváří blýskavou hru. Stejně jako si pohrává se světlem, zasahuje svými mohutnými kořeny do temnoty, do podzemí. Velikost, plnost a jasně zelená barva listů jasanu prozrazuje velkou vitalitu tohoto stromu, který dorůstá až do výšky 40 metrů. Jeho mocný kmen ční rovně jako svíce, zato tvar jeho koruny je zaoblený. Jasan dospívá po asi 100 letech a dožívá se 300 let i více.

Jasan v sobě spojuje nejlepší kvality nejrůznějších druhů stromů: měkký a přesto tvrdý, rychlý a přitom vytrvalý, štíhlý a přesto silný, paprskovitý a přesto kulatý – a stává se tak vznešeným majestátem lesa.

Jasan a jeho léčebné účinky

Již řecký lékař Hippokrates používal ve 4. století př. n. l. přípravky z jasanu proti dně a revmatu. Téměř všechny herbáře od středověku nazývaly jasan léčivým stromem. Listy, kůra a plody působí močopudně, projímavě, pročišťují krev a rozpouští soli kyseliny močové. Semena posilují játra a slezinu. Vnitřní strana kůry jasanu léčí rány. Listy osvěžují unavené nohy poutníka.

Mužský a ženský princip

Jasan je slunečním stromem a současně má moc nad vodou. Jasan si ve svém fyzickém vzhledu hraje se samčími a samičími aspekty a tato polarita se projevuje také v historii a mytologii. „Ženská“ strana jasanu je spojována s životodárnou vodou, s narozením, léčením a ochranou. „Mužská“ strana jasanu je spojována se sluncem, s posvátnem, s holí, oštěpem, šípy a dalšími formami solárního principu. (Řekové, Germáni, Římané a Keltové – tito všichni znali kopí a šípy z jasanového dřeva.) Jasan spojuje tvořivé mužské sluneční paprsky s plodnými, přijímacími vodami. Oštěpy a šípy jsou výrazovými formami koncentrovaného paprsku síly vůle. Když se tento dotkne věčného „oceánu možností“, proběhne akt tvoření. Proto je také jasan stromem mágů.

Současnost jasanu

Jasan povzbuzuje sílu imaginace, působí v obrazech a barvách, poskytuje smělé ideje a probouzí dychtivost po činech. Cítíte-li se jako pasivní oběť, jděte k jasanu a probuďte v sobě aktivního mága – vše je možné.

Poselství jasanu

Jasan slouží souhře slunce a vody. Ale tajemství tohoto stromu nespočívá v plamenech ohně nebo hloubce vody, nýbrž ve spojení mezi nimi. Duch jasanu spojuje, propojuje, překlenuje – mezi vnitřním a vnějším světem, mezi tebou a vesmírem, mezi nahoře a dole, mezi blízko a daleko, mezi ženskými a mužskými principy, mezi dvěma stranami otevřené rány. Pokud jsme připraveni se s ním sladit, pak nás jasan může naučit našemu spojení s větším celkem a tomu, jaké dalekosáhlé důsledky mají naše skutky a dokonce i myšlenky.

Modlitba k jasanu

Tkadleno slunce a vody země, spoj se sluncem to, co je potmě.

Ukaž mi mé místo ve tkanivu, abych jako ty žil v jednotě.

Daruj mi obrazy, které obsahují ideje, jež se plny lásky rozvíjí k životu.

Nauč mě, když přijímám, dávat.

Nauč mě žít se zemí.

Zdroj: Stromy, velká kniha, Duch stromů – Fred Hageneder