Jasněnka

Lesní klub Jasněnka otevřel svá vrátka pro děti od 3 do 6 let v září roku 2021. Prozatimní zázemí má klub v Malenovicích. Preferujeme věkově smíšené skupiny. Kapacita skupiny je 8 dětí na jednoho průvodce, maximálně 16 dětí na 2 průvodce. Žijeme s dětmi tady a teď, učíme se v nádherném prostředí beskydských hor respektu, lásce a úctě ke všemu živému.

Jak funguje naše školková parta:

 • Dětem nabízíme program od 8:00 do 16:30, 4 dny v týdnu – pondělí, úterý, středa, čtvrtek.
 • Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. LK Jasněnka nezajišťuje provoz v době školních prázdnin a státních svátků. V případě zájmu a po dohodě se zákonnými zástupci je možné nabídnout provoz LK i v jednom prázdninovém měsíci.
 • Dle domluvy s dětmi a rodiči pořádáme také výpravy na hory, přírodně a kulturně zajímavá místa v blízkém okolí zázemí v Malenovicích.
 • Základ pedagogické koncepce je položen na principech lesní pedagogiky. Dlouhodobou vizí našeho lesního klubu je zajistit návaznost a propojení dětí od narození do školního věku a uskutečnit tak projekt Škola pro mě.
 • Zázemím pro náš lesní klub je místnost při nemovitosti v Malenovicích u kostelíka na Borové, 650 m od autobusové zastávky Malenovice, Borová
 • Náklady – jeden z rodičů dítěte se stává členem spolku Rosteme s dětmi, z. s. Platbou jsou členské příspěvky, které činí 5 800 Kč/měsíc při docházce 4 dny v týdnu, 4 800 Kč/měsíc při docházce 3 dny v týdnu, 3 800 Kč/měsíc při docházce 2 dny v týdnu a 2 800 Kč/měsíc při docházce 1 den v týdnu. Další výdaje (cestovné, vstupy aj.) jsou konzultovány s rodiči.
 • Předškoláci jsou v domácím vzdělávání a rodiče jsou zodpovědní za vzdělávání svého dítěte.

Co je lesní klub?

 • Lesní klub je alternativou předškolního a školního vzdělávání dětí, kdy děti tráví čas přirozeným způsobem – venku, v přírodě.
 • Příroda dětem nabízí ohromné množství podnětů, rozvíjí jejich smysly, hrubou i jemnou motoriku, tělesnou zdatnost, kreativitu, samostatnost.
 • Děti mají přímý kontakt se zemí, pozorují a jsou plně součástí proměn přírody ve čtyřech ročních obdobích, objevují a učí se vlastním prožitkem.
 • Prostřednictvím volných her a aktivit, které si děti samy vybírají, děti poznávají své vlastní hranice a učí se respektovat hranice druhých, rozvíjí svou schopnost komunikovat, domluvit se a být součástí týmu.
 • V lesním klubu je na všechno dost času, děti nejsou pod tlakem.
 • Děti přirozeně posilují svůj imunitní systém, jsou otužilé, zvyklé na nepohodu.
 • Dítě a průvodce v lesním klubu jsou v rovnosti, vzájemně se obohacují, inspirují, učí se jeden od druhého, spolutvoří.

Více o lesních klubech na stránkách Asociace lesních MŠ zde: http://www.lesnims.cz/

Nabízíme:

 • menší skupinu dětí doprovázenou více průvodci (max. 8 dětí na jednoho průvodce)
 • individuální a respektující přístup k dětem i rodičům
 • udržování blízkého vztahu a aktivní zapojení rodičů
 • dostatek příležitostí k volnému pohybu dětí a jejich pobytu v přírodě
 • poznávání přírody a přírodních věd celkově

Další informace o pedagogickém přístupu a metodách najdete v sekci Pedagogická koncepce.

Návštěva v Jasněnce aneb seznamme se :-):

Rádi byste se přišli podívat do lesního klubu Jasněnka a zkusili si u nás se svým dítětem dopoledne či celý den? Budeme rádi. Napsat můžete na adresu lkjasnenka@gmail.com, najdeme společný termín a budeme se těšit se na viděnou :-). Cena za 1 dospělého a max. 2 děti je stanovena na 350,- za celý den. V ceně je i občerstvení. Částky jsou splatné hotově před zahájením programu průvodci. Aby byl Den s Jasněnkou pro rodinu co nejpřínosnější, doporučujeme co největší zapojení rodiče a dítěte do chodu dne – účast na ranním kruhu, zapojení se do aktivit, společný oběd, apod.

Rodič je zodpovědný za své dítě po celou dobu návštěvy.

Organizace dne:

8:00 – 8:30 příchod 

8:00 – 9:00 volná hra na zahradě

9:00 – 9:30 ranní přivítání, tematické povídání, zpívání, hra, seznámení s plánem dne

9:30 – 12:00 dopolední program v přírodě (výprava do lesa, k potoku aj.), dopolední svačinka cca v 9:30

12:00 – 12:45 oběd

12:45 – 13:15 předávání dětí, které odcházejí po obědě

12:45 – 13:30 odpočinek po obědě (zpěv, relaxace, čtení příběhů a pohádek)

13:30 – 16:30 tematické tvoření, volná hra na zahradě, aj. )

15:00 – odpolední svačinka

15:30 – 16.30 vyzvedávání dětí, reflexe s rodiči

Časy jednotlivých činností jsou orientační a mohou být upravovány podle aktuálního programu.