Jasan – školní parta

Naše školní parta JASAN začala růst s našimi dětmi 1. září 2017. Jsme rodinný typ "školy" (max 6 dětí v ročníku.) od 1. do 9. třídy. Inspiraci čerpáme z filosofie a přístupů Marie Montessori, Přírodní školy F. Tichého a Matky Přírody samotné.

Jak funguje naše školní parta:

  • Děti jsou v domácím vzdělávání a rodiče jsou zodpovědní za vzdělání svého dítěte a jeho studijní výsledky.
  • Domškoláci Jasanu jsou zapsáni na ZŠ Masarykova Tanvald, se kterou máme dlouhodobou spolupráci.
  • Dětem nabízíme program od 8 – 15.00 h 4 dny v týdnu – pondělí, úterý, středa, čtvrtek. Dle domluvy s dětmi a rodiči také cestování, výpravy na hory, přírodně a kulturně zajímavá místa, návštěvy muzeí, galerií, divadel, pomocné práce na farmě či v lese, spolupráce se seniory, handicapovanými aj.
  • Základ pedagogické koncepce je položen na principech dle Marie Montessori a bytí venku v přírodě. Další inspirací nám je Přírodní škola Františka Tichého. Dlouhodobou vizí našeho lesního klubu je uskutečnit projekt Škola pro mě.
  • Místo – od dubna 2022 je naším zázemím dům na adrese Pržno 59.
  • Náklady – jeden z rodičů dítěte se stává členem spolku Rosteme s dětmi. Platbou jsou členské příspěvky, které činí 6100 Kč/měsíc. Další výdaje (cestovné, vstupy aj.) jsou konzultovány s rodiči.

Pro nové zájemce

Máte zájem, aby se vaše dítě stalo členem naší školní party? Pak jsou zde tyto otázky pro vás k zamyšlení:

1. Jaké jsou mé představy o životě mého dítěte? Co po svém dítěti chci? 2. Co očekávám/chci od školy? (např. je pro mě škola službou?) Co vše zahrnuji pod pojem „učení“?

3. Co je pro mě „svoboda“?

4. Co svému dítěti ukazuji tím, jak žiji?

Přijetí vašeho dítěte do školní party předchází – dotaz na možnost přijetí (mailem, telefonicky, kapacita školy je omezená), vyplnění dotazníku a osobní rozhovor obou rodičů s pedagogy, případně i několikatýdenní účast dítěte v naší partě pro oboustranné ujištění té nejlepší volby – pro naši školní partu, pro vaše dítě i pro vás jako rodinu.