Jasan – školní parta

Naše školní parta JASAN začala růst s našimi dětmi 1. září 2017. Jsme rodinný typ "školy" (max 6 dětí v ročníku.) od 1. do 9. třídy. Inspiraci čerpáme z filosofie a přístupů Marie Montessori, Přírodní školy F. Tichého a přírody samotné.

Souzníte s našim přístupem a konceptem?
Můžete nám pomoct s rozvojem → Sbírka na JASAN

Jak funguje naše školní parta:

  • Děti jsou v domácím vzdělávání a rodiče jsou zodpovědní za vzdělání svého dítěte a jeho studijní výsledky.
  • Domškoláci Jasanu jsou zapsáni na ZŠ Masarykova Tanvald a ZŠ Labyrint, se kterými máme dlouhodobou spolupráci.
  • Dětem nabízíme program od 8:00 do 15:00 hod / 4 dny v týdnu – pondělí, úterý, středa, čtvrtek. Dle domluvy s dětmi a rodiči také cestování, výpravy na hory, přírodně a kulturně zajímavá místa, návštěvy muzeí, galerií, divadel, pomocné práce na farmě či v lese, spolupráce se seniory, handicapovanými aj.
  • Základ pedagogické koncepce je položen na principech dle Marie Montessori a bytí venku v přírodě. Další inspirací nám je Přírodní škola Františka Tichého. Dlouhodobou vizí našeho lesního klubu je uskutečnit projekt Škola pro mě.
  • Místo – od dubna 2022 je naším zázemím dům na adrese Pržno 59.
  • Náklady – jeden z rodičů dítěte se stává členem spolku Rosteme s dětmi. Platbou jsou členské příspěvky, které činí 6800 Kč/měsíc. Další výdaje (cestovné, vstupy aj.) jsou konzultovány s rodiči.

Pro nové zájemce

Máte zájem, aby se vaše dítě stalo členem naší školní party? Pak jsou zde tyto otázky pro vás k zamyšlení:

1. Jaké jsou mé představy o životě mého dítěte? Co po svém dítěti chci?

2. Co očekávám/chci od školy? (např. je pro mě škola službou?) Co vše zahrnuji pod pojem „učení“?

3. Co je pro mě „svoboda“?

4. Co svému dítěti ukazuji tím, jak žiji?

Přijetí vašeho dítěte do školní party předchází – dotaz na možnost přijetí (mailem, telefonicky, kapacita školy je omezená), vyplnění dotazníku a osobní rozhovor obou rodičů s pedagogy, případně i několikatýdenní účast dítěte v naší partě pro oboustranné ujištění té nejlepší volby – pro naši školní partu, pro vaše dítě i pro vás jako rodinu.

ZÁKLADNÍ DEFINICE JASANU

Jasan je dobrovolné sdružení rodičů a dětí s individuálním vzděláváním. Je to společný prostor pro rozvoj dětí, které Jasan chápou jako svou školu. 

Průvodci ve spolupráci s rodiči připravují dětem bezpečné a inspirativní zázemí. Školní parta je dělena do třech trojročí (0./1. až 3. třída, 4. až 6. třída a 7. až 9. třída), ale často se na společných aktivitách potkává jako celá velká skupina.

Cílem průvodců je probouzet v dětech vnitřní motivaci k vzdělávání a bádání, být jim rádcem při objevování svých předností a partnerem k překonávání úskalí. 

V Jasanu nikdy nepůjde jen o “školní znalosti” – čas a energie je věnovaná vztahům, komunikaci, dodržování pravidel i rozvoji manuální zručnosti. 

V Jasanu je kladen důraz na propojení s přírodou a na dostatek pohybu. 

Jasan je svobodný prostor bez striktní hierarchické struktury – každý (ať dospělý či dítě) má možnost přijít s nápadem či projektem, získat si pro něj další a realizovat ho. 

Jasan není klasická služba a nemůže fungovat bez podpory rodin. Každý má možnost se zapojit do činnosti. Finančně, materiálně či pracovně.