Jasan – školní parta

Naše školní parta JASAN začala růst s našimi dětmi 1. září 2017. Jsme rodinný typ "školy" (max 6 dětí v ročníku.) od 1. do 9. třídy. Inspiraci čerpáme z filosofie a přístupů Marie Montessori, Přírodní školy F. Tichého a přírody samotné.

Souzníte s našim přístupem a konceptem?
Můžete nám pomoct s rozvojem → Sbírka na JASAN

Jak funguje naše školní parta:

  • Děti jsou v domácím vzdělávání a rodiče jsou zodpovědní za vzdělání svého dítěte a jeho studijní výsledky.
  • Domškoláci Jasanu jsou zapsáni na ZŠ Masarykova Tanvald a ZŠ Labyrint, se kterými máme dlouhodobou spolupráci.
  • Dětem nabízíme program od 8:00 do 15:00 hod / 4 dny v týdnu – pondělí, úterý, středa, čtvrtek. Často vyrážíme také na cesty za poznáním: výpravy do hory, na kulturně zajímavá místa, na návštěvy muzeí, galerií, divadel, pomocné práce na farmě či v lese, spolupráce se seniory, handicapovanými aj.
  • Základ pedagogické koncepce je položen na principech dle Marie Montessori a bytí venku v přírodě. Další inspirací nám je Přírodní škola Františka Tichého. U starších dětí dbáme na dobrou přípravu k přijímacím zkouškám.
  • Naším zázemím je dům na adrese Pržno 59.
  • Náklady – jeden z rodičů dítěte se stává členem spolku Rosteme s dětmi. Platbou jsou členské příspěvky, které činí 6800 Kč / měsíc. Další výdaje (cestovné, vstupy aj.) jsou konzultovány s rodiči.

Pro nové zájemce

Máte zájem, aby se vaše dítě stalo členem naší školní party? Pak jsou zde tyto otázky pro vás k zamyšlení:

1. Jaké jsou mé představy o životě mého dítěte? Co po svém dítěti chci?

2. Co očekávám/chci od školy? (např. je pro mě škola službou?) Co vše zahrnuji pod pojem „učení“?

3. Co je pro mě „svoboda“?

4. Co svému dítěti ukazuji tím, jak žiji?

Přijetí vašeho dítěte do školní party předchází – dotaz na možnost přijetí (mailem, telefonicky, kapacita školy je omezená), vyplnění dotazníku a osobní rozhovor obou rodičů s pedagogy, případně i několikatýdenní účast dítěte v naší partě pro oboustranné ujištění té nejlepší volby – pro naši školní partu, pro vaše dítě i pro vás jako rodinu.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY JASANU

Jasan je dobrovolné sdružení průvodců, rodičů a dětí s individuálním vzděláváním. Rodiče nesou plnou zodpovědnost za vzdělání a studijní výsledky svých dětí. Jasan poskytuje prostor pro osobní rozvoj dětí, které Jasan chápou jako svou školu. Průvodci vychází z potřeb a tendencí dítěte a mají didaktickou odpovědnost. Pečují o bezpečné a inspirativní prostředí pro svobodné objevování se zodpovědností.

Průvodci děti pozorují, nabízí podněty z různých předmětů s ohledem na senzitivní období konkrétního dítěte, ladí se na jeho vnitřní vedení. Cílem průvodců je probouzet v dětech vnitřní motivaci k vzdělávání a bádání, být jim rádcem při objevování svých předností a partnerem k překonávání úskalí. Průvodci kladou důraz na proces, nikoliv výsledek.

Děti jsou pro průvodce na prvním místě. Děti jsou zapsány na vybraných základních školách, které s Jasanem spolupracují. Dětem je nabízen program od 8:00 do 15:00 hodin, čtyři dny v týdnu, včetně cestování, výprav a kulturních aktivit. Rodiče, stejně jako průvodci, rostou se svými dětmi a spojuje je stejný cíl.

Rodič sleduje osobní vývoj svého dítěte a jeho momentální potřeby. Úkolem dospělých, a to jak rodičů, tak i průvodců, je být zvídavý pozorovatel a s každým dítětem individuálně hledat jeho životní plán a vytvářet podmínky pro jeho objevování a uskutečňování.