Tým Jasan

Jsme s vašimi dětmi rádi, objevujeme společně, žasneme, tvoříme a inspirujeme se navzájem.

Ing. Vladimíra Nitrová

pečuje o Jasan, učí anglický jazyk, provází humanitními předměty a pohybem

Baví mě s dětmi být, učit se, ptát se a žasnout. Děti mi dávají příležitost být láskyplnější, trpělivější a otevřenější bytostí.

Praxe: 10 let v turistickém oddílu Práčata, 3 roky učitelka AJ na SŠ, 5 let praxe v U.S. softwarové firmě, CAE a státní zkouška z AJ, 4 roky průvodce dětí 3 – 6 let v lesním klubu, kurz Montessori pedagogika 6 – 12 let u Zuzany Bereniky Prémy, od roku 2016 studium Somatické umění pohybu a Labanova analýza pohybu u Reny Milgrom DanceLab Praha. Vlastní projekty: Hlas pohybu, PohybART, Kulička pro děti, Dokolala – earth friendly charitativní projekt.

Mgr. Dagmar Vlčková

provází děti prvního trojročí

Praxe: 2 roky redaktorka v lifestylovém časopise Ostrava Life, 2 roky konzultant a tester v IT firmě, kurz Montessori pedagogika 6 – 12 let u Zuzany Bereniky Prémy a v neposlední řadě 10 let výchovy vlastních dětí v duchu montessori pedagogiky.

PaedDr. Karla Javorková

rozkrývá dětem krásy i záludnosti matematiky a přírodních věd a přibližuje jim původní postupy rukodělných činností

Mám za sebou 35 let pedagogické, organizační, poradenské a koučovací praxe v oblasti vzdělávání dětí i dospělých. Zkušenosti jsem získala na dětských táborech a pořádáním mimoškolních aktivit pro děti a mládež od 10let. Celý život se s dětmi vzájemně obohacujeme, učíme se žít s radostí a touhou po poznání. Od roku 2015 se věnuji různým formám použití psychohygieny pro děti i jejich rodiče (aktivní i pasivní muzikoterapie, fonoforéza, arterapie). Volný čas trávím v kruhu blízkých bytostí různými rukodělnými činnostmi (malba, kresba, drátkování, pletení, tkaní, apod.).

Ing. Marcela Březinová

provází děti druhého trojročí, učí anglický jazyk

jsem maminkou čtyř dětí – dvou synů a dvou dcer. Mnoho let jsem společně s dětmi a mužem strávila v zahraničí – Budapešť, Ženeva a Amsterodam, což mi umožnilo utvořit SI obraz o životě v jiných kulturách a také o vytvářející se společnosti jako celku. Velmi zásadně mne to vrátilo zpět k uvědomění si svých vlastních kořenů a nutnosti tyto pevné kořeny utvářet také dětem. Už dávno jsem zjistila, že nejde o to, co se má děti obsahově naučit podle nějakých programově daných osnov, ale to nejzásadnější je sdílet s dětmi jejich čas v radostném tvoření společně prožitého času, dávat jim plnou pozornost, podporovat v nich pocit své vlastní důležitosti a rozvíjet je v jejich vlastním utváření svého života, za který každý neseme svou vlastní zodpovědnost. Považuji za čas, který dětem s láskou a pozorností věnuji za to nejpřínosnější, co ve svém životě mohu konat.

Mgr. Katherini Koláčková

asistuje při provázení prvního trojročí

Mezi dětmi jsem šťastná! Společně objevujeme, žasneme a inspirujeme se navzájem.
Na nejrůznějších cestách provázím děti už od svého mládí. Jako choreografka tanečního souboru, vedoucí na táborech, v pohybových a výtvarných kroužcích, při rukodělných pracích, na výletech a dobrodružných výpravách. Narození mých dvou synů mě přivedlo k montessori pedagogice. Své vzdělání jsem si doplnila o diplomový kurz celostního učení Clause-Dietra Kaula, absolvovala jsem kompletní sérii montessori seminářů paní Evy Štárkové, řadu lekcí Zuzky Bereniky Prémy a mnoho dalších přednášek. Devět let jsem působila v soukromé montessori základní škole Pianeta v Bohumíně, kde jsem se mohla se školáky i dětmi předškolního věku rozvíjet, růst a sdílet nadšení.

MVDr. Kateřina Stonišová

ukazuje dětem krásy a divy přírody kolem nás

Rodačka z Ostravy, ze které v dětství pravidelně utíkala pryč – s rodiči na chatu do Beskyd nebo na pěšo- a cyklotoulky po zemích českých a slovenských, s turistickým oddílem do přírody, po odpolednách alespoň ke kamarádce ke koním. Po studiu na VFU a několikaletém pobytu na Hané jsme se už jako rodina vrátili zpátky do Beskyd. V Jasanu se snažím dětem ukazovat krásy a divy přírody kolem nás.

Mgr. Martin Mikloš

zkoumá s dětmi planetu Zemi a Vesmír, vyráží s nimi za pohybem i poznáním na dnech D

Po dětství stráveném ve skautském oddíle si plním sny a žiju s rodinou v roubence na úpatí Beskyd. Miluji čas strávený v přírodě a v pohybu – ať už jako horolezec, běžec či cyklista. Děti vnímám jako partnery, od kterých se můžu nekonečně učit a zároveň mě baví jim poodhalovat cesty za dobrodružstvím i komplexnost světa kolem nás.

Ing. Jan Vlček

ukazuje dětem možnosti IT

Jsem počítačový nadšenec který začínal v minulém století na osmi-bitech. V praxi jsem zkusil téměř všechny role, od programátora, analytika, testera, projektového manažera, vedoucího vývojového teamu, až jsem se propracoval k designu a návrhu uživatelského prostředí ve společnosti Avast. Dětem se budu snažit předat, že IT nejsou jen nudné jedničky a nuly, ale že je to neskutečná zábava s téměř neomezenými možnostmi vyjádření jejich vrozené kreativity.

Vítězslav Oleják

grafik, který se rád ztrácí a nalézá v lese

Průvodce hledání lesní moudrosti při poznávání blízkého okolí a přírody kolem sebe. Směs turistiky, tábornictví, kontaktní přírodovědy a ekologie spojeno s hrou posilujicí koordinaci těla i ducha v rámci kolektivu.

Blanka Chlebíková

průvodce na dnech D

Průvodkyně v Jasněnce a spolupráce se školou Jasan v rámci Dnů D.

Původně jsem vystudovaná dětská zdravotní sestra. Po krátké praxi na ortopedii jsem pracovala 14 let v zařízeních pro mentálně postižené děti jako zdravotník, pedagog, pracovník v přímé péči.

Tři roky jsem provázela děti v Jasánku.

Současně jsem byla aktivní jako masérka, učitelka afrického tance a realizovala se ve výtvarné a hudební sféře. Pořádám a spolupracuji na akcích pro ženy, přechodové a jiné rituály.

Práce s lidmi mě baví a ve spojení s přírodou je to má cesta k Sobě.