Tým Jasan

Jsme s vašimi dětmi rádi, objevujeme společně, žasneme, tvoříme a inspirujeme se navzájem.

Ing. Vladimíra Nitrová

učí anglický jazyk, provází Kosmickou výchovou ve druhém a třetím trojročí

Baví mě s dětmi být, učit se, ptát se a žasnout. Děti mi dávají příležitost růst.

Praxe: 10 let v turistickém oddílu, 3 roky učitelka AJ na SŠ, 5 let praxe v U.S. softwarové firmě, CAE a státní zkouška z AJ, 4 roky průvodce dětí 3 – 6 let v lesním klubu, kurz Montessori pedagogika 6 – 12 let u Zuzany Bereniky Prémy, 2016 -2021 studium Somatika a Labanova analýza pohybu u Reny Milgrom DanceLab Praha, od r. 2022 praktikování programu Vědomé tělo a BodyVoice. 

Mgr. Dagmar Vlčková

provází děti prvního trojročí, učí literaturu a kreativní psaní ve třetím trojročí

Každé dítě je pro mě jako příběh plný inspirace. S láskou a úctou je provázím na jejich vzdělávací cestě, s vírou v jejich schopnosti a poslání. 

Po škole jsem začala pracovat jako redaktorka v lifestylovém časopise, kde jsem se naučila efektivně komunikovat a tvořit obsah, který oslovuje a inspiruje. Poté jsem se přesunula do IT sféry, kde jsem pracovala jako konzultant a tester. Tato práce mi dala dovednosti analyzovat a řešit problémy, které využívám i ve svém pedagogickém působení. 

Nicméně, nejcennější zkušeností pro mě bylo 12 let výchovy mých tří dětí v duchu montessori pedagogiky. Tato fáze mého života mi otevřela oči a posílila mou důvěru v sílu montessori pedagogiky a její schopnost podporovat celistvý rozvoj dítěte.

PaedDr. Karla Javorková

rozkrývá dětem krásy i záludnosti matematiky a přírodních věd a přibližuje jim původní postupy rukodělných činností

Mám za sebou 35 let pedagogické, organizační, poradenské a koučovací praxe v oblasti vzdělávání dětí i dospělých. Zkušenosti jsem získala na dětských táborech a pořádáním mimoškolních aktivit pro děti a mládež od 10let. Celý život se s dětmi vzájemně obohacujeme, učíme se žít s radostí a touhou po poznání. Od roku 2015 se věnuji různým formám použití psychohygieny pro děti i jejich rodiče (aktivní i pasivní muzikoterapie, fonoforéza). Volný čas trávím v kruhu blízkých bytostí různými rukodělnými činnostmi (malba, kresba, drátkování, pletení, tkaní, apod.).

Ing. Marcela Březinová

provází děti druhého a třetího trojročí v poznávání bohatosti a pravidel českého jazyka, učí anglický jazyk

Být s dětmi mě prostě baví.  Je pro mě důležité sdílet s dětmi jejich čas v radostném tvoření společně prožitého času, dávat jim laskavou pozornost, podporovat v nich pocit své vlastní důležitosti a rozvíjet je v jejich vlastním utváření svého života, za který každý neseme svou vlastní zodpovědnost. Považuji za čas, který dětem s láskou a pozorností věnuji za to nejpřínosnější, co ve svém životě mohu konat.

Po VŠ jsem začala pracovat pro velkou IT společnost jako marketingová manažerka. V této práci, která mě velmi bavila, jsem rozvíjela své dovednosti při realizaci projektů v týmu. Také jsem organizovala vzdělávací akce pro obchodníky. Poté jsem se realizovala jako maminka svých čtyř dětí. Jelikož jsme mnoho let prožili v cizích zemích, začala jsem s domácím vzděláváním u svých prvních dvou dětí. Po návratu zpět do rodné vlasti jsem se zajímala o jiné možnosti vzdělávání, než poskytuje klasické školství. A to už byl jen krůček k tomu, abych se po připojila do školní party Jasan. Doplnila jsem si vzdělání o kurz Montessori pedagogiky  6-12 let u Zuzany Bereniky Prémy.

Mgr. Katherini Koláčková

asistuje při provázení prvního trojročí

Mezi dětmi jsem šťastná! Společně objevujeme, žasneme a inspirujeme se navzájem.
Na nejrůznějších cestách provázím děti už od svého mládí. Jako choreografka tanečního souboru, vedoucí na táborech, v pohybových a výtvarných kroužcích, při rukodělných pracích, na výletech a dobrodružných výpravách. Narození mých dvou synů mě přivedlo k montessori pedagogice. Své vzdělání jsem si doplnila o diplomový kurz celostního učení Clause-Dietra Kaula, absolvovala jsem kompletní sérii montessori seminářů paní Evy Štárkové, řadu lekcí Zuzky Bereniky Prémy a mnoho dalších přednášek. Devět let jsem působila v soukromé montessori základní škole Pianeta v Bohumíně, kde jsem se mohla se školáky i dětmi předškolního věku rozvíjet, růst a sdílet nadšení.

Mgr. Martin Mikloš

vyráží s dětmi za pohybem i poznáním na dnech D

Po dětství stráveném ve skautském oddíle si plním sny a žiju s rodinou v roubence na úpatí Beskyd. Miluji čas strávený v přírodě a v pohybu. Děti vnímám jako parťáky, od kterých se můžu nekonečně učit a zároveň mě baví jim poodhalovat cesty za dobrodružstvím i komplexnost světa kolem nás.

Ing. Jan Vlček

ukazuje dětem možnosti IT

Jsem počítačový nadšenec který začínal v minulém století na osmi-bitech. V praxi jsem zkusil téměř všechny role, od programátora, analytika, testera, projektového manažera, vedoucího vývojového teamu, až jsem se propracoval k designu a návrhu uživatelského prostředí mobilní aplikací ve společnosti Avast. Dětem se budu snažit předat, že IT nejsou jen nudné jedničky a nuly, ale že je to neskutečná zábava s téměř neomezenými možnostmi vyjádření jejich vrozené kreativity.

Vítězslav Oleják

grafik, který se rád ztrácí a nalézá v lese

Průvodce hledání lesní moudrosti při poznávání blízkého okolí a přírody kolem sebe. Směs turistiky, tábornictví, kontaktní přírodovědy a ekologie spojeno s hrou posilujicí koordinaci těla i ducha v rámci kolektivu.

MgA. Kateřina Fojtíková

provází ve II. trojročí kosmickou výchovou

Těší mě objevovat s dětmi, co je zajímá a jak chtějí poznávat sebe, své vztahy a svět okolo. Ráda s nimi zkoumám širší síť vztahů v našem přírodním prostředí a co nás může inspirovat v příbězích lidí, kteří odvážně tvořili ve společnosti něco nového. Pátráme spolu, co to pro nás dnes znamená a co chceme tvořit my. A při tom všem se učíme navzájem obohacovat a podporovat.

Čerpám ze zážitkové pedagogiky s prvky Montessori, lesní a intuitivní pedagogiky, přístupů dramatické výchovy a arteterapie. Dalším zdrojem je má terapeutická praxe (dramaterapie a na tělo orientované terapie) pro děti i dospělé. Inspiruji se také zkušenostmi z lektorování osobnostně rozvojových programů pro mládež a dospělé zaměřených na hlubinnou ekologii, všímavost k tělu a prostředí, z ní vycházející sebepoznání a sebevyjádření, umění sebepéče a seberegulace, transparentní komunikaci. Původním vzděláním jsem dramaturgyně, dělala jsem výtvarné a loutkové divadlo, mj. ve Finsku, v Norsku a na Islandu.