Organizační struktura

Rosteme s dětmi a už jsme vyrostli do velikosti, kdy jsme si potřebovali nastavit řád a rozdělit si úlohy.
Ať máme v Jasanu jasno :)

O hladký chod Jasanu se stará několik vzájemně provázaných týmů dospělých (nejčastěji z řad rodičů) a dětská Studentská rada. Naše fungování z velké části stojí a padá na dobrovolném zapojení rodičů do činnosti.

Veškeré zapojení rodin je však čistě na bázi vlastního zájmu a dobrovolnosti. V Jasanu nehlídáme a neměříme čas strávený prací pro „školu“.

Řídíme se Provozním řádem a Stanovami spolku.

PRŮVODCI

V současné době s dětmi tráví čas 6 stálých a 6 externích průvodců (více v Náš Tým).

RADA JASANU

Rada je nejvyšším orgánem Jasanu – kolektivní ředitel – pro řešení strategických, dlouhodobějších záležitostí (finance, propagace, rozvoj, spolupráce apod.) nebo mimořádných situací. Zástupci jsou v radě dobrovolně a jsou volení výborem spolku, rodiči a průvodci.

Na Radu se může prostřednictvím jakéhokoli člena obrátit kdokoli (rodina i průvodce) s návrhem na změnu či novou činnost, s žádostí o pomoc řešení svého problému či s jiným podnětem.

PRACOVNÍ TÝM

O každodenní agendu mimo pedagogcké záležitosti se stará tým ve složení dvou koordinátorů, správce budovy a zahrady, vedoucí finanční sekce a vedoucí organizační sekce.

STUDENSTKÁ RADA